Hva er Osteopati?

13923598_934568316649901_6900331798846575552_o

Vi er opptatt av sammenhengen

Vi finner sammenhengen mellom plagene, kroppen og hverdagen til pasienten. Som osteopater må vi ha en helhetlig forståelse av pasientens smerter og plager for å bidra til bedring. Vi bruker derfor god tid både på pasienten og dens helse – med hendene våre som en viktig del av behandlingen.

Hvilke behandlingsteknikker benytter en osteopat seg av?

Som Osteopat bruker vi et bredt spekter av manuelle teknikker. Dette omfatter alt fra svært myke tøyninger og mobilisering til manipulering/”knekking”. Hvilke teknikker vi bruker kommer an på problemstilling, men mennesker er forskjellige, og derfor tilpasses også valg av teknikker i forhold til pasienten foran oss.

 

Osteopati som helseprofesjon

Osteopati er en helseprofesjon som baseres på vitenskapelige og kliniske fag. I lys av den biopsykososiale modellen undersøker og behandler osteopaten med utgangspunkt i at god helse ikke bare er fravær av sykdom, men også smerter og funksjonsplager i muskel-og skjelettsystemet. Osteopati søker gjennom behandling av dette å fremme pasientens evne til å hjelpe seg selv. Behandlingen er trygg og individualisert – og egner seg for pasienter i alle aldre.

Osteopaten vil sammen med deg lage en plan for dine behandlinger, hva du kan forvente og hva du selv må ta ansvar for.