Hjemmebehandling?

Har du behov for behandling, men har vanskelig for å komme deg til oss på Nydalen?

Ved særskilte behov kan vi tilby behandling hjemme!

Ta kontakt med oss så vi kan lage en avtale

 

 

 

 

Egne priser vil gjelde for hjemmebehandling